Disclaimer

De informatie op deze website wordt verstrekt door Yoga Roots Parkstad en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel, nauwkeurig en betrouwbaar te houden, bieden wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden weergegeven. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens, winst of zakelijke onderbrekingen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website.

Elke poging om informatie te manipuleren, hacken, of de beveiliging van deze website te schenden is ten strengste verboden.

Wij streven ernaar om de website te allen tijde beschikbaar te houden. Echter, wij geven geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de beschikbaarheid van de website of de continuïteit van de diensten die op de website worden aangeboden.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en stemt u ermee in dat de exclusieve rechtsgebieden en locaties voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer het rechtssysteem zijn van Nederland.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt en wij adviseren u daarom om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Copyright en Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's, audioclips, en software, eigendom van Yoga Roots Parkstad of zijn licentiegevers en worden beschermd door nationale en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen, door te sturen, te publiceren, of op enigerlei wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Roots Parkstad of de respectievelijke eigenaar van het intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en andere identificatiemiddelen op deze website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.