Yogadocent Opleiding YRP 200 uur

De basisopleiding stelt je in staat om afwisselend en toch verantwoord yogales te geven. Aan het eind van de basisopleiding kun je zelfstandig lessen ontwikkelen, op basis van de geleerde anatomie en didactiek. Je weet ook hoe je de yogafilosofie vertaalt in je lessen.  Voor jou is het niet meer nieuw om voor een groep te staan, omdat je hier uitvoerig mee geoefend hebt.

Actief leren

Niet alleen de praktijk, maar ook de theorie in de basisopleiding biedt een stevig fundament voor je verdere yogabeoefening. Tijdens de lesdagen ga je samen met je collega-studenten zelfstandig aan de slag met de theorie. De lesstof wordt opgedeeld in thema’s, die je samen onderzoekt. Als de lesstof vragen oproept, wordt dit klassikaal voorgelegd. De docenten beantwoorden de vragen en vatten in samenspraak met de leerlingen de lesstof samen. Aan het eind van elke module sluit je de theorie af met een toetsing, waar je goed op voorbereid bent.

Praktijk

De theorie wordt direct op dezelfde lesdag vertaalt naar de praktijk. Al vanaf de eerste lesdag ga je oefenen met het uitlijnen (alignment) van yogahoudingen, zodat je de asana op nieuwe manieren leert ervaren. Daarnaast oefen je elke lesdag actief met het inspreken. Je leert hoe je de yogabeoefening veilig kunt houden voor jezelf en je toekomstige leerlingen. Daarnaast krijg je oog voor de voornaamste aandachtspunten bij het lesgeven aan een groep. De praktijk kan desgewenst worden afgesloten met een praktijkexamen.

Onderbouwing

Alles wat gedoceerd wordt in de basisopleiding is onderbouwd door literatuur. Yoga Roots Parkstad vormt haar lesmateriaal naar de laatste inzichten.

De kracht van ervaring

Yoga is een ervaringsleer die je uitnodigt om zelf te onderzoeken en dit principe is verweven door de gehele opleiding. De beleving van de student staat hierin centraal.