Psychologie 1 en 2

Psychologie is een belangrijk onderdeel in de opleiding. Het is zeer belangrijk voor een yogadocent om te weten wat er in de mensen omgaat, hoe psychologische levensprocessen verlopen en hoe het yogaproces zijn werking heeft op de menselijke geest. Wij bekijken deze processen zowel van uit de Oosterse invalshoek als de Westerse. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het yogaproces (van grove naar subtiele energie), verbindingen (de verplichte, de vrijwillige en de spontane verbinding), yoga, meditatie en ons brein.

Het groepsproces, projectie, overdracht en tegenoverdracht, projectie en overdacht vanuit de chakra’s, compassie en zelfcompassie, levenslooppsychologie. Yoga en emoties gebaseerd op Patanjali, emotionele stabiliteit en controleren van mentale activiteit (Niruddha) op 3 niveaus:

  1. Vritti-niroda
  2. Pratyaya-niroda
  3. Samskara-niroda

Dan nog Boeddhisme: de verstorende emoties; emotieloosheid versus niet gehecht zijn aan je emoties, zowel plezierige als onplezierige emoties; het mechanisme van naar je toe trekken en van je af stoten (gehecht zijn) etc. Emoties vanuit de Westerse psychologie: basisemoties, evolutie, emotie theorieën, hersenen en emoties, Ledoux en Kahnemann. Vecht/ vlucht/troostsysteem. Contra- indicaties, Yoga en pijnbestrijding (het vermijdingsmodel en neuroplasticiteit). Ook een deel Boeddhistische psychologie (leven, sterven en Abhidhamma) komen aan bod.