Meditatie

Het Tibetaans woord voor meditatie is “Sgom”. Sgom betekent “vertrouwd raken met”. Dus eigenlijk kun je zeggen dat je met meditatie weer vertrouwd raakt met de werking van je eigen geest. Er verandert iets ten goede op spiritueel en geestelijk gebied. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat meditatie de directe ervaring is van je eigen geest. Het grootste deel van ons leven ervaren we eigenlijk alleen een voortdurende stroom van zich continu wijzigende gedachten en emoties (Chitta vrtti’s). Deze jachtige stroom heeft eigenlijk niets met onze geest te maken, omdat onze geest van uit haar ware aard rust en stilte is. Wat je doet met mediteren, is jezelf stil zetten en toeschouwer worden van wat er is zonder te oordelen of jezelf te identificeren met onze gedachtes en emoties. 

Je zou meditatie ook kunnen onderverdelen naar soort, zoals bijvoorbeeld: kalmtemeditatie, beschouwende meditatie, meditatie om bepaalde aspecten van onze geest te ontwikkelen (zoals liefde etc.) en inzichtmeditatie. Boeddha onderwees 84000 verschillende manieren (meditatie) om negatieve emoties te transformeren. 

Na een inleiding op meditatietechnieken, worden diverse meditatievormen uit het Boeddhisme en de Yogatraditie uitgediept en gepraktiseerd.