Voeding en Ayurveda

Gezonde voeding is van belang voor een gezond lichaam en een gezonde geest bij Yoga Roots Parkstad hebben we gekozen voor een biologische maar Westerse benadering van de voeding. Er wordt middels PowerPoint presentaties en interactieve lessen een duidelijk en helder beeld gevormd wat nu gezonde voeding is. Ook worden bereidingswijzen van voeding besproken en de uitwerking van de voeding in ons spijsverteringsstelsel. De thema’s worden benaderd vanuit orthomoleculaire voedingswetenschap en gezondheid door voeding.

 

Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord Āyus, dat “leven” of “levensprincipe” betekent, en het woord Veda, dat “wetenschap” of “kennis” betekent. Het refereert dus aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als wetenschap van het leven. Het is een meer dan drieduizend jaar oud systeem. Vele aanhangers beweren dat het zich meer dan drieduizend jaar geleden in India ontwikkelde. Ayurveda is oorspronkelijk gebaseerd op oude teksten in het Sanskriet, de Charaka Samhita en de Susruta Samhita. De Charaka Samhita is een lange filosofische tekst, aangevuld met een grote hoeveelheid hygiënische en medische informatie. De Susruta Samhita daarentegen is vooral bekend vanwege de vele uitgebreide beschrijvingen van chirurgische ingrepen. In de yoga opleiding beperken we ons echter tot de kennis van de temperamenten (Tri Guna) en de constitutieleer (Tri Dosha). Ook het principe Prakriti en Purusha (bewustzijn en materie) wordt hier nog eens extra uitgediept. Alhoewel de Kosha‟s ook een grote rol in de Ayurveda spelen, zijn deze al eerder uitgebreid aan bod gekomen. De Chakraleer komt in de oude Ayurveda niet voor. De Chakraleer is pas later in de Tantrische benadering ontstaan. Ayurveda noemt men ook wel de moeder van de geneeskunde.