John Tumulero

Al jaren leefde bij mij het gevoel dat ik mij wilde gaan inzetten voor een erkende opleiding tot yogaleraar in Limburg. Maar ook had ik dat knagende gevoel van onzekerheid. Na een lange tijd onderzoek te hebben gedaan en bij veel vrienden en collega’s advies te hebben ingewonnen, ben ik overstag gegaan. Nu wordt ik gesteund door een geweldig team van yogadocenten, een psychologe en diverse therapeuten. Zo is er een mooie brede opleiding ontstaan, gedragen door mensen waar ik stuk voor stuk trots op ben.
In 2011, heb ik van start willen gaan met de yogaopleiding.

De aanvraag voor het erkenningstraject was gedaan bij de Vereniging Yogadocenten Nederland. Helaas gooide een ernstig ongeluk roet in het eten. Daarom is in verband met revalidatie en dergelijke de start van de opleiding pas gemaakt in 2013. Nu kan ik zeggen dat ik reeds een behoorlijk aantal docenten in opleiding heb, waar ik met heel mijn hart trots op ben.